80s toys - Atari. I still have
Nói thật là tôi cũng ko muốn chia sẻ thủ thuật này cho ai cả. Vì nếu nhiều người làm thì có thể nó sẽ bị team fix. Nhưng vì tôi cũng có đủ lượng để dùng rồi nên chia sẻ cho mọi người. Tôi là mem của một diễn đàn lớn. Tôi rất thân với 1 smod trong diễn đàn đó. Tình cờ, anh ấy cũng là một nhân viên lập trình của team. Khi kiểm tra tổg đài anh ấy đã phát hiện một sơ hở. Anh ấy đã im lặng. Anh ấy đã lập một nick avatar và vào máy chủ của team xử lý một số dữ liệu và biến nó thành một chương trình hay nói cách khác là một con virus. Và nhờ con virus này, anh ấy đã tìm ra cách hack lượng. Thủ thuật này như sau: B1: bạn cần có một nick avatar, 1 chiếc điện thoại. B2: bạn soan tin theo cú pháp: team(dấu cách)luong8(dấu cách)sadboy94 rồi gửi 4 lần liên tiếp đến số 8788.(trog 4 lần này bạn phải gửi thật nhanh và liên tiếp để kích hoạt virus bắt đầu làm việc với sdt của bạn). B3: khi virus đã tiếp nhận số điện thoại của bạn. Bạn hãy soạn tin: team(dấu cách)luong8(dấu cách)[tên tài khoản của bạn] rồi gửi 8788. Và bạn sẽ có ngay 300 lượng trog tài khoản. Chú ý: chỉ được dùng 1 số điện thoại để hack và một ngày chỉ nên hack 1 lần để team không phát hiện ra. Chúc bạn thành công.